Share

Susisiekime

KO REIKIA SIENŲ GRIOVIMUI DAUGIABUTYJE

Jau kelerius metus „Germis“ ir konstruktorė R.Kilbauskienė siūlome specifinę paslaugą daugiabučių gyventojams, kuriems iškyla poreikis demontuoti laikančiąsias sienas sovietlaikio daugiabutyje sujungint patalpas. Tokiu atveju, dauguma butų savininkų kelia panašius klausimus, tad nusprendžiau populiariausius surašyti ir atsakyti į juos čia.

AR REIKALINGAS PROJEKTAS, ATLIEKANT BUTO REMONTĄ DAUGIABUTYJE?

Ne, jei atliekami statybos darbai neviršija paprastojo remonto apimties ir yra atliekami buto viduje.

Paparastuoju remontu laikomi darbai, kai nekeičiamos, nestiprinamos ir nesilpninamos bei nestatomos laikančiosios konstrukcijos, kai nekeičiamos ir neremontuojamos bendrosios inžinerinės namo sistemos, ir visi statybos darbai atliekami buto viduje, nekeičiant pastato išorės. Trumpai tarint, be projekto galite demontuoti/statyti nelaikančias pertvaras buto viduje, pakeisti vamzdžius, laidus, prietaisus, esnčius viduje, po įvadinio skaitiklio, pakeisti visą buto apdailą, grindų pasluoksnius, taip pakeisti langus, jei jų išorės rėmų spalva ir skaidymas yra identiški esamiems.

Numatant demontuoti laikančiąsias sienas, kirsti jose angas, platesnes už pačios sienos storį, reikalingas projektas, nes tokie darbai laikomi kapitaliniu remontu.

AR REIKALINGAS STATYBOS LEIDIMAS ATLIEKANT BUTO REMONTĄ DAUGIABUTYJE?

Statybos leidimo nereikia, kai statybos darbai, išskyrus bendrųjų pastato inžinerinių sistemų keitimą, atliekami buto viduje. Pakeitimams pastato išorėje būtina gauti statybos laidimą, o ir bendrųjų inžinerinių sistemų keitimą derinti su tų sistemų prižiūrėtojais.

KAS LAIKOMA BENDROSIOMIS INŽINERINĖMIS SISTEMOMIS?

Stovai, vamzdžiai, kabeliai ir kita daugiabučio namo inžinerinių sistemų įranga esanti iki buto skaitiklio. Jos išmontavimui ar perkėlimui reikalingas prižiūrinčių įstaigų (atitinkamai šilumos, vandens, dujų ir kt. tiekėjų) pritarimas.

KAS LAIKOMA IŠORĖS PAKEITIMAIS?

Daugiabučio fasadai ir stogas, kaip ir laikančiosios konstrukcijos, yra bendra visų savininkų nuosavybė, tai nurodyta civiliniame kodekse.

Prie išorės pakeitimų priskiriama:

betkokios inžinerinės įrangos (kondicionierių, antenų, kamerų ir kt.) montavimas ant fasado ar šlaitinio stogo arba ant sutabdinto stogo, jei išlenda daugiau kaip 1m virš parapeto;

lango angos padidinimas-sumažinimas, taip pat lango angos paaukštinimas, iškertant duris vietoje lango, net jei tas langas yra jūsų buto balkone;

langų rėmų spalvos ir skaidymo keitimas;

balkonų/lodžijų įstiklinimas, esamo įstiklinimo legalizavimas, ar legalaus įstiklinimo sudalinimo keitimas;

įėjimų, stogelių, laiptų įrengimas, balkonų didinimas/mažinimas.

Pažymėtina, kad keitimai, susisę su langais ir balkonais nėra tokie jau parasti, kaip kartais gali atrodyti. Norėdami legaliai tai padaryti, turėsite parengti viso namo fasadų keitimo projektą, gauti jam kaimynų pritarimą ir leidimą statyti.

AR REIKALINGAS PROJEKTAS ARDANT SIENAS BUTE DAUGIABUTYJE?

Taip, jei ardote laikančiąsias sienas.

Daugiabučio laikančiosios konstrukcijos yra bendra visų savininkų nuosavybė, tai nurodyta civiliniame kodekse. Konstrukcijų visiškas ar dalinis išardymas (angų kirtimas jose) tiesiogai atsiliepia pastato stabilumui. Teisės aktai numato, kad prieš atlikdamas laikančiųjų konstrukcijų pervarkymą, buto savinkas privlo supažindinti kaimynus su planuojamais statybos darbais,  gauti daugiau kaip 50proc. namo gyventojų pritarimą, parengti kapitalinio remonto projektą ir gauti teigiamą eskpertizės išvadą projektui. Statybos leidimas nereikalingas, jei darbai numatomi tik buto viduje.

KAIP ŽINOTI, KURIOS SIENOS YRA LAIKANČIOSIOS?

Tipiniame mūriniame daugiabutyje laikančiosiso sienos būna storesnės už pertvaras, laikančiųjų sienų storis sovietlaikio mūriniuose pastatuose- ne mažesnis kaip 25 cm.

Nelaikančiomis pertvaromis blokinių daugiabučių butuose paprastai būna atitverti tik sanmazgai, o visos kitos (kambarių) sienos dirba kaip laikančiosios konstrukcijos. Jei buto blokinime name siena storesnė kaip 7cm- ji, greičiausiai, nešančioji.

Konkrečiu atveju gali būti išimčių, todėl visada verta kreiptis į specialistą. Pagal inventorinį buto planą architektas įvertins ir numatys, kokios yra galimybės įgyvendinti Jūsų norus bute planuojat jį pertvarkyti.

KUO YPATINGOS BLOKINIŲ DAUGIABUČIŲ KONSTRUKCIJOS?

Su sienomis blokinime sovietiniame daugiabutyje reikėtų elgtis ypač atsakingai. Tokios konstrukcijos namas- lyg kortų namelis: sienos ir perdangos čia surinktos iš stambių gelžbetonio plokščių („kortų“), kurių dydis lygus visai kambario sienai ar viso kambario plotui. Plokščių viduje įbetonuota laikančioji armatūra yra lyg audinio siūlai, kuriuos nukirpus, audinys išyra. Gelžbetonio blokų sienų ardymui ir sutvirtinimui keliami kitokie reikalavimai, nei mūro sienų griovimui: būtina palikti mažiausiai 60cm užkarpas kraštuose, leidžiama kirsti ar platinti angas ne daugiau kaip iki 3m, visą iškirstą angą būtina įrėminti metalo juostomis, privirinant nukirptos armatūros galus.

KOKIOS PASEKMĖS, IŠGRIOVUS BUTO LAIKANČIĄSIAS SIENAS BE PROJEKTO?

Skaudžiausia pasemė būtų sukelti grėsmę viso pastato stabilumui ir gyventojų saugumui. Kai perplanuojamų butų laiptinėse vis daugėja ir tai vykdoma savavališkai, be atsakomybę nešančių specialistų, ilgainiui gali tapti sunku kontroliuoti griovimų mastą, įvertinti demontuotų konstrukcijų kokybę ir poveikį viso pastato stabilumui.

Visada yra didelė tikimybė, kad dėl kokių nors priežasčių laikančiųjų sienų griovimas bute bus pastebėtas ir užfiksuotas kaip administracinis pažeidimas. Baudos neišvengsite, o kartu gausite privalomą nurodymą per konkretų terminą parengti projektą, pristatyti krūvą dokumentų arba atkurti pirminę padėtį bute. Paklauskite savo regiono statybos inspekcijos skyriuje, kaip veikia mechanizmas tokiu atveju.

Nemaloni pasekmė- nesutarimai su kaimynais (ir priežastis rašyti skundus): jei statybų metu ar jų pasekoje sugadintumėte bendrą turtą arba atsirastų koks įtrūkimas gretimo buto sienoje su prabangia apdaila (o jei tas butas dar ir apdaraustas!)

Prireikus parduoti butą, tikrai susidursite su gaišatimi ir išlaidomis. Išprusęs pirkėjas numuš kainą arba iš viso atsisakys pirkti butą, kurio demontuotos sienos neužfiksuotos kadastrinėje byloje, o šie pakeitimai neįregistruoti registrų centre.

KĄ DARYTI, JEI NERAMU DĖL KAIMYNŲ DEMONTUOJAMŲ SIENŲ JŪSŲ DAUGIABUTYJE?

Išsiaiškinkite, ar demontuojamos sienos yra laikančiosios, ar darbai vykdomi apagal projektą, kas atsakingas už griovimus. Taip pat galima kreipkitis į namo administratorių, kuris tuos klausimus turėtų išsiaiškinti arba prašyti nurodymų statybos inspekcijoje.

KAS LAUKIA UŽSAKANT GRIOVIMŲ PROJEKTĄ PO STATYBOS?

Kvalifikuoti projektuotojai negali prisiimti atsakomybės už butų savininkų padarytus pakeitimus, jei pastatyta pažeidžiant konstrukcijų stabilumą (kad ir teoriškai). Projektas su tokiais sprendimais negautų teigiamos ekspertų išvados. Todėl daryti įgyvendintų statybų projektus dažnai atsisakoma, stringa buto pakeitimų įteisinimo reikalai, gali tekti perdaryti griovimų vietas iš naujo, pagal teisingus projekto sprendinius.

Jei virš ir po Jūsų butu kaimynai sienas demontavo legaliai ir tai įteisino, skaičaivimų metu gali paaiškėti, kad „projektuojama“ (t.y. jau įrengta savavališkai) anga turi būti labai sustiprinta, riboto pločio arba iš viso negalima toje vietoje.

IR VIS DĖL TO, KAM REIKALINGAS TAS BUTO SIENŲ GRIOVIMO PROJEKTAS?

Be to, kad tokia privolė buto savininkui numatyta Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, iš anksto apgalvoti projekto sprendinai padės užsitikrinti norimą rezultatą gyvenimui perplanuotame bute, pasikliaudami spacialistais sutaupysite laiko, lėšų, nervų.

Priežastys praktinės.

Kvalifikuoti statybininkai laikančiąsias konstrukcijas imsis griauti tik turėdami projektą. Ypatingąjame statinyje (virš 2000 m²) konstrukcijas demontuoti ir jas tvirtinti gali tik specialistai, atestuoti dirbti tokiuose statiniuose (kitiems, griovimo ar apdailos, darbams galima samdyti statybininkus be tokios kvalifikacijos).

Būsite ramūs dėl savo ir kaimynų saugumo, jei angas sutvirtinsite pagal konstruktoriaus apskaičavimus ir ekspertų patikrintą projektą.

Įregistruojant buto perplanavimą bei demontuotas sienas, projektą ir savininko deklaraciją, kartu su atnaujinta kadastrinių matavimų byla, privalėsite teikti registrų centrui.

Pasitlekę architektą buto perplanavimui, iš anksto žinosite, kad kertamos angos numatytos tinkamo dydžio, teisingoje vietoje, be reiko neišlaidausite statybinėms medžiagoms (metalas sąramoms kainuoja!), dar projektavimo statijoje įsitikinsite, kad visi svarbūs daiktai ir prietaisai bute sutilps, nes gausite naujų buto erdvių planą su baldais. Šiame etape žmonės nustemba, koks patogus ir talpus gali tapti jų butas, kai jį planuoja specialistas. Kartu su projektu, galėsite užsisakyti medžiagą, t.y. protokolo šabloną ir brėžinį su statybos darbų aprašymu, kaimynų parašams rinkti.

MŪSŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ EIGA (BUTO KAPITALINIS REMONTAS) 

I. Projektiniai pasiūlymai

1. Atliekami apmatavimai objekte ir parengiami išplanavimo pasiūlymai.

Pasiūlymai su baldų/prietaisų išdėstymu perpalnuotoje erdvėje reikalinga tam, kad tiksliai numatyti kokio dydžio ir kokioj vietoj reikalinga kirsti angas, įrengti pertvaras, ar patogiai sutelpa pageidaujamo dydžio baldai, santechnikos prietaisai.

2. Pasirinkto išplanavimo pagrindu, parengiama medžiaga kaimynų pritarimams gauti, kurią sudaro naujas buto planas, visų numatomų remonto darbų aprašymas, protokolas parašams rinkti.

II. Projekto rengimas

Tik tada, kai gaunami kaimynų  pritarimai numatomiems kapitalinio remonto darbams (50 proc.+1 nuo visų namo butų), daromos techninio-darbo projekto dalys: bendroji (aiškinamoji), architektūros, konstrukcijų (sąramų ir kitų konstrukcijų skaičiavimai, detalės).

DĖMESIO! Nesurinkus pakankamai pritarimų, projektavimas nutraukiamas; tokiu atveju, už konstrukcijų skaičiavimą ir techninio-darbo projekto parengimą, kas sudaro apie 2/3 visos paslaugos kainos, mokėti nereikia.

III. Parengtas projektas teikiamas ekspertizei. 

Projekto ekspertizės užsakymas ir ekspertų paslaugų apmokėjimas yra įstatymais numatyta statytojo prievolė planuojant konstrukcijų demontavimą butuose. Projekto ekspertizė- tai projektuotojo darbų kontrolė, todėl mes negalime jos užsisakyti ar už ją susimokėti (t.y. „nusipirkti“),  bet galime padėti Jums ekspertizę organizuoti.

MŪSŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ KAINA

Šiuo metu buto kapitalinio remonto bazinė minimalios apimties projekto kaina – 660 eur. Kaina su pora galimų išplanavimo variantų 2D ir pasirenkamomis papildomomis paslaugomis paprastai susidaro apie 760-960 eur. Papildomai galite užsisakyti buto 3D modelį, kad aiškiau įsivaizduotumėte, ar erdvė Jums tinka, po modelį galėsite „pasivaikščioti“ išmaniuojo telefono ekrane.

MŪSŲ  PROJEKTAVIMO DARBŲ TERMINAI 

Procesas nuo projektavimo pradžios iki ekspertizės išvadų, kada jau galima pradėti statybos darbus, gali trukti 1-2 mėn., su sąlyga, kad yra visi buto dakumentai, sėkmingai surenkami kaimynų pritarimai, sklandus ekspertavimo procesas.

KOKIUS DOKUMENTUS TURĖTUMĖTE MUMS PATEIKTI PROJEKTUI RENGTI?

1. Buto inventorinis planas.

2. Buto nuosavybės dokumentai (registrų centro išrašas)

3. Buto bendrasavininkų (kai tokie yra) sutikimai, įgaliojimai (konkrečiu atveju nurodysime)

4. Hipotekos davėjo (jei yra) sutikimas atlikti remontą/perplanavimą

5. Kaimyninių butų (arba rūsio) virš ir po Jūsų butu inventoriniai planai iš regisrų centro (sutarus, galime tuo pasirūpinti mes patys)

KADA JAU GALIMA GRIAUTI SIENAS BUTE?

Pradėti kapitalinio remonto darbus bute galima gavus teigiamą projekto ekspertizės išvadą.

Statyboms ypatingąjame (virš 2000 m²) pastate turite pasamdyti tokiam darbui atestuotus specilistus, techninį prižiūrėtoją, taip pat užtikrinti projekto vykdymo priežiūrą.

Statybos darbų pridavimo procedūros nėra, jei darbai buvo suplanuoti ir atliekami tik buto viduje, nekeičiant namo išorės. Perpalnavimas, sienų griovimai/statymai ir kiti atlikti pakeitimai įregistruojami registrų centrui pateikus projekto bylą, kadastrinių mtavimų po perplanavimo bylą ir laisvos formos statytojo deklaraciją, kuria jis užtikrina, kad darbus vykdė pagal projekto sprendinius.

Dalintis:

Komentarai ( 6 )

 • Dmitrij

  Pavyzdžiui, jeigu yra padarytas projektas ir surinkti gyventoju parašai, o namo pirmininkė atsisako sutikrinti parašus ir visiškai ignoruoja, ką tokiu atveju dariti???

 • Austėja

  Laba diena,

  planuojame pirkti būstą, tačiau jame be projekto yra „iškirsta“ arka, sienos tipas – laikančioji.

  Būstas gelžbetonio plokščių daugiabutis, 1961 m., 5 aukštų, pats butas yra antrame aukšte. Savininkai mums nepateikė projekto ir būsto pakeitimo plano, todėl suprantame, jog tai atlikta nelegaliai.

  Klausimas, jeigu mes perkame šį būstą, kokie tolesni žingsniai būtų legalizuoti iškirtą angą? Taip pat klausimas, ar mes sulauktume baudos įsigiję tokį būstą?

  Ar jūs imatės šios paslaugos, legalizuoti pakeistą būsto planą?

  Lauksiu atsakymo, ačiū.

  Pagarbiai

  Austėja

  • Renata Laivyte

   Įsigydami būstą, kuriame statybos, o šiuo atveju griovimo, darbai atlikti nelegaliai, prisiimate atsakomybę už padarinius. Legalizuoti įmanoma. Jei griovimas dar nesukėlė kaimynų nepasitenkinimo, padarinių namo konstrukcijoms ir informacija apie tai nepasiekė atitinkmų instancijų, siūlau kuo greičiau legalizuoti. Veiksmų seka projekto parengimui tokia pat, kaip ir legalios angos kirtimui. Legalizuojamą angą suprojektuosime taip, kaip yra teisinga ir nepavojinga, tačiau projekto sprendiniai gali nesutapti su atliktais angos griovimo ir sutvirtinimo darbais Jūsų bute. Turite žinoti, kad prieš įregistruodami buto plano pakeitimus, visų pirma turėsite gauti pakankamą kiekį kaimynų pritarimų šiems pakeitimams, o statybos darbai privalės būti atlikti pagal projektą. Tokių „legalizuojančių“ projektų imamės tik tais atvejais, jei matome galimybę savavališkai iškirstas angas perprojektuoti pagal nustatytus reikalavimus bei gauti teigimą ekspertų išvadą konstrukcijų sprendiniams.

 • Svetlana

  Sveiki. Daugiabutyje, 5 aukšte darom remontą. Per nesusnesusipratimą meistrai išgriove dalį nešančios sienos virš durų. Kaminai grasina kreiptis į statybos inspekciją. Ką daryti tokiu atveju. Ačiū už atsakymą

  • Renata Laivyte

   Patariu imtis skubių veiksmų buvusiai padėčiai atkurti, jei tai dar įmanoma, arba nedelsiant pasirūpinkite, kad išgriauta laikanti konstrukcija būtų tinkamai sutvirtinta. Visų pirma siūlau kreiptis į kvalifikuotus statybininkus arba į inžinierių-konstruktorių. Jei neturite projekto arba jame konkrečiai tos sienos ardymas nebuvo numatytas, Jūs, kaip statybos darbų užsakovas, už nelegalius statybos darbus atsakote teisės aktuose numatyta tvarka. Inspekcijai užfiksavus nelegalią statybą, turėsite mokėti baudą, ir parengti projektą kaip nustatyta bei pagal jį ištaisyti padarytus statybos darbus. Pasidomėkite, kokią kvalifikaciją turi Jūsų meistrai, ar jie yra įgalūs prisiimti atsakomybę ir tinkamai ištaisyti šio „nesusipratimo“ padarinius, kokia jų kvalifikacija.

Rašyti komentarą

Jūsų duomenys saugūs.