Share

Susisiekime

KO REIKIA SIENŲ GRIOVIMUI DAUGIABUTYJE

Jau kelerius metus „Germis“ ir konstruktorė R. Kilbauskienė siūlome specifinę paslaugą daugiabučių gyventojams, kuriems iškyla poreikis demontuoti laikančiąsias sienas sovietlaikio daugiabutyje sujungiant patalpas. Tokiu atveju, dauguma butų savininkų kelia panašius klausimus, tad nusprendžiau populiariausius surašyti ir atsakyti į juos čia (dėl kainų ir terminų žr. teksto gale)

AR REIKALINGAS PROJEKTAS, ATLIEKANT BUTO REMONTĄ DAUGIABUTYJE?

Ne, jei atliekami statybos darbai neviršija paprastojo remonto apimties ir yra atliekami buto viduje.

Paprastuoju remontu laikomi darbai, kai nekeičiamos, nestiprinamos ir nesilpninamos bei nestatomos laikančiosios konstrukcijos, kai nekeičiamos ir neremontuojamos bendrosios inžinerinės namo sistemos, ir visi statybos darbai atliekami buto viduje, nekeičiant pastato išorės. Trumpai tariant, be projekto galite demontuoti/statyti nelaikančias pertvaras buto viduje, pakeisti vamzdžius, laidus, prietaisus, esančius viduje, po įvadinio skaitiklio, pakeisti visą buto apdailą, grindų pasluoksnius, taip pakeisti langus, jei jų išorės rėmų spalva ir skaidymas yra identiški esamiems.

Numatant demontuoti laikančiąsias sienas, kirsti jose angas, platesnes už pačios sienos storį, reikalingas projektas, nes tokie darbai laikomi kapitaliniu remontu.

AR REIKALINGAS STATYBOS LEIDIMAS ATLIEKANT BUTO REMONTĄ DAUGIABUTYJE?

Statybos leidimo nereikia, kai statybos darbai, išskyrus bendrųjų pastato inžinerinių sistemų keitimą, atliekami buto viduje. Pakeitimams pastato išorėje būtina gauti statybos leidimą, o ir bendrųjų inžinerinių sistemų keitimą derinti su tų sistemų prižiūrėtojais.

KAS LAIKOMA BENDROSIOMIS INŽINERINĖMIS SISTEMOMIS?

Stovai, vamzdžiai, kabeliai ir kita daugiabučio namo inžinerinių sistemų įranga esanti iki buto skaitiklio. Jos išmontavimui ar perkėlimui reikalingas prižiūrinčių įstaigų (atitinkamai šilumos, vandens, dujų ir kt. tiekėjų) pritarimas.

KAS LAIKOMA IŠORĖS PAKEITIMAIS?

Daugiabučio fasadai ir stogas, kaip ir laikančiosios konstrukcijos, yra bendra visų savininkų nuosavybė, tai nurodyta civiliniame kodekse.

Prie išorės pakeitimų priskiriama:

bet kokios inžinerinės įrangos (kondicionierių, antenų, kamerų ir kt.) montavimas ant fasado ar šlaitinio stogo arba ant sutapdinto stogo, jei išlenda daugiau kaip 1m virš parapeto;

lango angos padidinimas-sumažinimas, taip pat lango angos paaukštinimas, iškertant duris vietoje lango, net jei tas langas yra jūsų buto balkone;

langų rėmų spalvos ir skaidymo keitimas;

balkonų/lodžijų įstiklinimas, esamo įstiklinimo legalizavimas, ar legalaus įstiklinimo sudalinimo keitimas;

įėjimų, stogelių, laiptų įrengimas, balkonų didinimas/mažinimas.

Pažymėtina, kad keitimai, susiję su langais ir balkonais nėra tokie jau parasti, kaip kartais gali atrodyti. Norėdami legaliai tai padaryti, turėsite parengti viso namo fasadų keitimo projektą, gauti jam kaimynų pritarimą ir leidimą statyti.

AR REIKALINGAS PROJEKTAS ARDANT SIENAS BUTE DAUGIABUTYJE?

Taip, jei ardote laikančiąsias sienas.

Daugiabučio laikančiosios konstrukcijos yra bendra visų savininkų nuosavybė, tai nurodyta civiliniame kodekse. Konstrukcijų visiškas ar dalinis išardymas (angų kirtimas jose) tiesiogiai atsiliepia pastato stabilumui. Teisės aktai numato, kad prieš atlikdamas laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymą, buto savininkas privalo supažindinti kaimynus su planuojamais statybos darbais,  gauti daugiau kaip 50proc. namo gyventojų pritarimą, parengti kapitalinio remonto projektą ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą projektui. Statybos leidimas nereikalingas, jei darbai numatomi tik buto viduje.

Kokie yra reikalavimai sienų griovimui daugiabutyje taip pat skaitykite VTPSI (statybos inspekcija) puslapyje.

KAIP ŽINOTI, KURIOS SIENOS YRA LAIKANČIOSIOS?

Tipiniame mūriniame daugiabutyje laikančiosios sienos būna storesnės už pertvaras, laikančiųjų sienų storis sovietlaikio mūriniuose pastatuose- ne mažesnis kaip 25 cm.

Nelaikančiomis pertvaromis blokinių daugiabučių butuose paprastai būna atitverti tik sanitariniai mazgai, o visos kitos (kambarių) sienos dirba kaip laikančiosios konstrukcijos. Jei buto blokiniame name siena storesnė kaip 7cm- ji, greičiausiai, nešančioji.

Konkrečiu atveju gali būti išimčių, todėl visada verta kreiptis į specialistą. Pagal inventorinį buto planą architektas įvertins ir numatys, kokios yra galimybės įgyvendinti Jūsų norus bute planuojat jį pertvarkyti.

KUO YPATINGOS BLOKINIŲ DAUGIABUČIŲ KONSTRUKCIJOS?

Su sienomis blokiniame sovietiniame daugiabutyje reikėtų elgtis ypač atsakingai. Tokios konstrukcijos namas- lyg kortų namelis: sienos ir perdangos čia surinktos iš stambių gelžbetonio plokščių („kortų“), kurių dydis lygus visai kambario sienai ar viso kambario plotui. Plokščių viduje įbetonuota laikančioji armatūra yra lyg audinio siūlai, kuriuos nukirpus, audinys išyra. Gelžbetonio blokų sienų ardymui ir sutvirtinimui keliami kitokie reikalavimai, nei mūro sienų griovimui: būtina palikti mažiausiai 60cm užkarpas kraštuose, leidžiama kirsti ar platinti angas ne daugiau kaip iki 3m, visą iškirstą angą būtina įrėminti metalo juostomis, privirinant nukirptos armatūros galus.

KOKIOS PASEKMĖS, IŠGRIOVUS BUTO LAIKANČIĄSIAS SIENAS BE PROJEKTO?

Skaudžiausia pasekmė būtų sukelti grėsmę viso pastato stabilumui ir gyventojų saugumui, kaip nutiko daugiabutyje Kaune . Kai perplanuojamų butų laiptinėse vis daugėja ir tai vykdoma savavališkai, be atsakomybę nešančių specialistų, ilgainiui gali tapti sunku kontroliuoti griovimų mastą, įvertinti demontuotų konstrukcijų kokybę ir poveikį viso pastato stabilumui.

Visada yra didelė tikimybė, kad dėl kokių nors priežasčių laikančiųjų sienų griovimas bute bus pastebėtas ir užfiksuotas kaip administracinis pažeidimas. Baudos neišvengsite, o kartu gausite privalomą nurodymą per konkretų terminą parengti projektą, pristatyti krūvą dokumentų arba atkurti pirminę padėtį bute. Paklauskite savo regiono statybos inspekcijos skyriuje, kaip veikia mechanizmas tokiu atveju.

Nemaloni pasekmė- nesutarimai su kaimynais ir priežastis rašyti skundus „grioviko“ adresu, jei dėl statybų  sugadintumėte bendrą turtą arba atsirastų koks įtrūkimas gretimo buto sienoje su prabangia apdaila. O jei tas butas dar ir apdraustas..!

Prireikus parduoti butą, tikrai susidursite su gaišatimi ir išlaidomis. Išprusęs pirkėjas numuš kainą arba iš viso atsisakys pirkti butą, kurio demontuotos sienos neužfiksuotos kadastrinėje byloje, o šie pakeitimai neįregistruoti registrų centre.

KĄ DARYTI, JEI NERAMU DĖL KAIMYNŲ DEMONTUOJAMŲ SIENŲ JŪSŲ DAUGIABUTYJE?

Išsiaiškinkite, ar demontuojamos sienos yra laikančiosios, ar darbai vykdomi pagal projektą, kas atsakingas už griovimus. Taip pat galima kreipkitės į namo administratorių, kuris tuos klausimus turėtų išsiaiškinti arba prašyti nurodymų statybos inspekcijoje.

KAS LAUKIA UŽSAKANT GRIOVIMŲ PROJEKTĄ PO STATYBOS?

Kvalifikuoti projektuotojai negali prisiimti atsakomybės už butų savininkų padarytus pakeitimus, jei pastatyta pažeidžiant konstrukcijų stabilumą (kad ir teoriškai). Projektas su tokiais sprendimais negautų teigiamos ekspertų išvados. Todėl daryti įgyvendintų statybų projektus dažnai atsisakoma, stringa buto pakeitimų įteisinimo reikalai, gali tekti perdaryti griovimų vietas iš naujo, pagal teisingus projekto sprendinius.

Jei virš ir po Jūsų butu kaimynai sienas demontavo legaliai ir tai įteisino, skaičiavimų metu gali paaiškėti, kad „projektuojama“ (t. y. jau įrengta savavališkai) anga turi būti labai sustiprinta, riboto pločio arba iš viso negalima toje vietoje.

IR VIS DĖL TO, KAM REIKALINGAS TAS BUTO SIENŲ GRIOVIMO PROJEKTAS?

Be to, kad tokia prievolė buto savininkui numatyta Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, iš anksto apgalvoti projekto sprendiniai padės užsitikrinti norimą rezultatą gyvenimui perplanuotame bute, pasikliaudami specialistais sutaupysite laiko, lėšų, nervų.

Priežastys praktinės.

Kvalifikuoti statybininkai laikančiąsias konstrukcijas imsis griauti tik turėdami projektą. Ypatingajame statinyje (virš 2000 m²) konstrukcijas demontuoti ir jas tvirtinti gali tik specialistai, atestuoti dirbti tokiuose statiniuose (kitiems, griovimo ar apdailos, darbams galima samdyti statybininkus be tokios kvalifikacijos).

Būsite ramūs dėl savo ir kaimynų saugumo, jei angas sutvirtinsite pagal konstruktoriaus skaičiavimus ir ekspertų patikrintą projektą.

Įregistruojant buto perplanavimą bei demontuotas sienas, projektą ir savininko deklaraciją, kartu su atnaujinta kadastrinių matavimų byla, privalėsite teikti registrų centrui.

Pasitelkę architektą buto perplanavimui, iš anksto žinosite, kad kertamos angos numatytos tinkamo dydžio, teisingoje vietoje, be reikalo neišlaidausite statybinėms medžiagoms (metalas sąramoms kainuoja!), dar projektavimo stadijoje įsitikinsite, kad visi svarbūs daiktai ir prietaisai bute sutilps, nes gausite naujų buto erdvių planą su baldais. Šiame etape žmonės nustemba, koks patogus ir talpus gali tapti jų butas, kai jį planuoja specialistas. Kartu su projektu, galėsite užsisakyti medžiagą, t. y. protokolo šabloną ir brėžinį su statybos darbų aprašymu, kaimynų parašams rinkti.

MŪSŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ EIGA (BUTO KAPITALINIS REMONTAS) 

I etapas. Projektiniai pasiūlymai, pasirengimas kaimynų pritarimams gauti.

1. Atliekami apmatavimai objekte ir parengiami išplanavimo pasiūlymai.

Perplanavimo projektiniai pasiūlymai su baldų/prietaisų išdėstymu padeda tiksliai žinoti kokio dydžio ir kokioje vietoj reikalinga kirsti angas, įrengti pertvaras, ar patogiai perplanuotame bute sutilps norimo dydžio baldai, santechnikos prietaisai.

2. Pasirinkto išplanavimo pagrindu, parengiama medžiaga kaimynų pritarimams gauti, kurią sudaro naujas buto planas, visų numatomų remonto darbų aprašymas, pateikiama informacija (teisės aktų ištraukos), kaip tinkamai informuoti kaimynus ir gauti jų pritarimus.

DĖMESIO!   Už pirmojo etapo darbus klientas moka tik 1/3 visos projektavimo darbų kainos. Pirmas darbų etapas trunka 3-5 sav..

II etapas. Pilno projekto rengimas

Tik tada, kai gaunami kaimynų  pritarimai numatomiems kapitalinio remonto darbams (50 proc.+1 nuo visų namo butų), daromos techninio-darbo projekto dalys: bendroji (aiškinamoji), architektūros, konstrukcijų (sąramų ir kitų konstrukcijų skaičiavimai, detalės).

DĖMESIO! Nesurinkus pakankamai kaimynų pritarimų, projektavimas toliau nevykdomas, klientui nebereikia mokėti už antrojo etapo darbus. Gavus pritarimus, visą projektą su konstrukcijų dalimi užbaigiame per sekančias 3-5 sav.

III. Parengtas projektas teikiamas ekspertizei. 

Projekto ekspertizės užsakymas ir ekspertų paslaugų apmokėjimas yra įstatymais numatyta statytojo prievolė planuojant konstrukcijų demontavimą butuose. Projekto ekspertizė- tai projektuotojo darbų kontrolė, todėl mes negalime jos užsisakyti ar už ją susimokėti (t. y. „nusipirkti“),  bet galime padėti Jums ekspertizę organizuoti.

MŪSŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ KAINA

Minimalaus paslaugų paketo kaina- 1180 eur (atnaujinta 23.01.02.). Už tai gaunate reikalingos ekspertizei ir statybai apimties buto kapitalinio remonto projektą bei būtiniausias papildomas paslaugas. Projektas su galimų išplanavimo variantų paieška- 20-30 proc. brangesnis. Papildomai galite užsisakyti buto 3D modelį, kad aiškiau įsivaizduotumėte, ar erdvė Jums tinka. Po buto modelį galėsite „pasivaikščioti“ išmaniojo telefono ekrane.

MŪSŲ  PROJEKTAVIMO DARBŲ TERMINAI 

Procesas nuo projektavimo pradžios iki ekspertizės išvadų, kada jau galima pradėti statybos darbus, gali trukti 1,5- 2,5 mėn., su sąlyga, kad yra visi buto dokumentai, sėkmingai surenkami kaimynų pritarimai, sklandus ekspertizės procesas.

KOKIUS DOKUMENTUS TURĖTUMĖTE MUMS PATEIKTI PROJEKTUI RENGTI?

1. Buto inventorinis planas.

2. Buto nuosavybės dokumentai (registrų centro išrašas)

3. Buto bendrasavininkų (kai tokie yra) sutikimai, įgaliojimai (konkrečiu atveju nurodysime)

4. Hipotekos davėjo (jei yra) sutikimas atlikti remontą/perplanavimą

5. Kaimyninių butų (arba rūsio) virš ir po Jūsų butu inventoriniai planai iš Registrų centro (sutarus, galime tuo pasirūpinti mes patys)

KADA JAU GALIMA GRIAUTI SIENAS BUTE?

Pradėti kapitalinio remonto darbus bute galima gavus teigiamą projekto ekspertizės išvadą.

Statyboms ypatingajame (virš 2000 m²) pastate turite pasamdyti tokiam darbui atestuotus specialistus, techninį prižiūrėtoją, taip pat užtikrinti projekto vykdymo priežiūrą.

KOKIOS BUTO KAPITALINIO REMONTO UŽBAIGIMO PROCEDŪROS? 

Statybos darbų pridavimo procedūros nėra, jei darbai buvo suplanuoti ir atliekami tik buto viduje, nekeičiant namo išorės. Perplanavimas, sienų griovimai/statymai ir kiti atlikti pakeitimai įregistruojami registrų centrui pateikus projekto bylą, kadastrinių matavimų po perplanavimo bylą ir laisvos formos statytojo deklaraciją, kuria jis užtikrina, kad darbus vykdė pagal projekto sprendinius.

Dalintis:

Komentarai ( 152 )

 • Dmitrij

  Pavyzdžiui, jeigu yra padarytas projektas ir surinkti gyventoju parašai, o namo pirmininkė atsisako sutikrinti parašus ir visiškai ignoruoja, ką tokiu atveju dariti???

 • Austėja

  Laba diena,

  planuojame pirkti būstą, tačiau jame be projekto yra „iškirsta“ arka, sienos tipas – laikančioji.

  Būstas gelžbetonio plokščių daugiabutis, 1961 m., 5 aukštų, pats butas yra antrame aukšte. Savininkai mums nepateikė projekto ir būsto pakeitimo plano, todėl suprantame, jog tai atlikta nelegaliai.

  Klausimas, jeigu mes perkame šį būstą, kokie tolesni žingsniai būtų legalizuoti iškirtą angą? Taip pat klausimas, ar mes sulauktume baudos įsigiję tokį būstą?

  Ar jūs imatės šios paslaugos, legalizuoti pakeistą būsto planą?

  Lauksiu atsakymo, ačiū.

  Pagarbiai

  Austėja

  • Renata Laivyte

   Įsigydami būstą, kuriame statybos, o šiuo atveju griovimo, darbai atlikti nelegaliai, prisiimate atsakomybę už padarinius. Legalizuoti įmanoma. Jei griovimas dar nesukėlė kaimynų nepasitenkinimo, padarinių namo konstrukcijoms ir informacija apie tai nepasiekė atitinkmų instancijų, siūlau kuo greičiau legalizuoti. Veiksmų seka projekto parengimui tokia pat, kaip ir legalios angos kirtimui. Legalizuojamą angą suprojektuosime taip, kaip yra teisinga ir nepavojinga, tačiau projekto sprendiniai gali nesutapti su atliktais angos griovimo ir sutvirtinimo darbais Jūsų bute. Turite žinoti, kad prieš įregistruodami buto plano pakeitimus, visų pirma turėsite gauti pakankamą kiekį kaimynų pritarimų šiems pakeitimams, o statybos darbai privalės būti atlikti pagal projektą. Tokių „legalizuojančių“ projektų imamės tik tais atvejais, jei matome galimybę savavališkai iškirstas angas perprojektuoti pagal nustatytus reikalavimus bei gauti teigimą ekspertų išvadą konstrukcijų sprendiniams.

 • Svetlana

  Sveiki. Daugiabutyje, 5 aukšte darom remontą. Per nesusnesusipratimą meistrai išgriove dalį nešančios sienos virš durų. Kaminai grasina kreiptis į statybos inspekciją. Ką daryti tokiu atveju. Ačiū už atsakymą

  • Renata Laivyte

   Patariu imtis skubių veiksmų buvusiai padėčiai atkurti, jei tai dar įmanoma, arba nedelsiant pasirūpinkite, kad išgriauta laikanti konstrukcija būtų tinkamai sutvirtinta. Visų pirma siūlau kreiptis į kvalifikuotus statybininkus arba į inžinierių-konstruktorių. Jei neturite projekto arba jame konkrečiai tos sienos ardymas nebuvo numatytas, Jūs, kaip statybos darbų užsakovas, už nelegalius statybos darbus atsakote teisės aktuose numatyta tvarka. Inspekcijai užfiksavus nelegalią statybą, turėsite mokėti baudą, ir parengti projektą kaip nustatyta bei pagal jį ištaisyti padarytus statybos darbus. Pasidomėkite, kokią kvalifikaciją turi Jūsų meistrai, ar jie yra įgalūs prisiimti atsakomybę ir tinkamai ištaisyti šio „nesusipratimo“ padarinius, kokia jų kvalifikacija.

 • Justas

  Sveiki, mūriniame daugiabutyje norime išgriauti pertvaras (mūrytos ant plytų šono). Kadangi didinsime vonios kambarį reikės perkelti gyvatuką ant kitos sienos (kurios originaliuose brėžiniuose nėra). Ar būtini nauji projektai būtų ūkiui ar kitoms instancijoms dėl gyvatuko perkelimo?

  • Renata Laivyte

   Dėl gyvatuko siūlau išsiaiškinti su šilumos tiekėju ir namo valdytoju. Šio prietaiso perkėlimas, o ypač pakeitimas kitokiu, su kitokiais šilumos atidavimo parametrais, gali įtakoti viso namo šildymo sistemą.

 • Jilita

  Sveiki, noriu pasiteirauti, turim du butus, antrame ir treciame aukste, triju aukstu daugiabutyje, norime juos sujungt, daryt laiptus. Nuo ko mums reiktu pradėt? Ir isvis ar imanomad toks varijantas? Namas Kauno rajone, Žiegždriai, lauksiu jusu atsakymo aciū

  • Renata Laivyte

   Teisiškai toks butų apjungimas galimas. Ar laiptų įrengimas yra techniškai įmanomas ir būtų ekonomiškai pagrįstas, galima spręsti tik įvertinus pastato konstrukcijas ir situaciją bendrai. Siūlau pasikviesti į butą statybos inžinierių-konstruktorių ar nusimanatį statybininką, kad pradžiai pakonsultuotų tuo klausimu. Toliau būtų reiklaingas patalpų sujungimo, atliekant kapitalinį remontą, projektas, parengtas nustatyta tvarka. Labai maža tikimybė, kad laiptų įrengimas, būtų įmanomas tik paprastojo remonto statybos darbais, bet jei ir taip, vis viena turi būti daromas patalpų sujungimo projektas.

 • Ieva

  Sweiki įsigijome penkiaaukstyje butą, busi 3 aukštas ir norime sujungti virtuve su kitu kambariu, padaryti norim viena erdvę. Norime išpjauti truputi daugiau duris kur buvo anksčiau įdėtos palikti 1,60 cm pločio kolona ir išpjauti antra arka, tai mūsų erdvė būtų iš dviejų arkų ir ši siena yra nesancioji. Ar reikalingas leidimas šiam planui nes juk mes visos sienos tai neverčiame tik minimaliai. Ačiū už atsakymą.

  • Renata Laivyte

   Angų kirtimas atraminėse sienose, kai angos plotis viršija sienos storį, priskiraimas kapitalinio remontio darbams.
   Jūsų aprašytu atveju reikalingas nustatyta tvarka parengtas ir ekspertuotas kapitalinio remonto projektas. Be projekto arkų kirtimas ir praplatinimas esamos durų angos laikančiojoje sienoje pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus būtų nelegali statyba.
   Detalesni atsakymai į su šia tema susijusius klausimus- tekste aukščiau.

 • Laurynas

  Sveiki blokiniame name pakeltos vonios ir tuoleto grindys, norėtūsi sulyginti su viso buto, prieš remontą, galima be papildomų leidimų tai atlikti?

  • Renata Laivyte

   Grindys gali būti sukeltos dėl vamzdynų, papildomos izoliacijos įrengimo ar pan. Jei grindų nuleidimui neprireiks ardyti perdangos plokštės, remontą galite daryti be projekto ir be leidimo. Betkuriuo atveju prieš prdaedant darbus rekomenduoju pasitarti su statybą išmanančiu meistru ir santechniku, geriausia juos atsivesti į objektą.

 • Almas

  Sveiki,
  Bendrabucio tipo daugiabutyje name, norime sujungti salimais vienas kito esancius du vieno kambario butus, padaryti viena didele erdve. Ar galima isgriauti juos skiriancia siena, kuri tikriausiai yra tik skiriamoji. Ar reikalingas leidimas ir kas ji turetu isduoti?Aciu.

  • Renata Laivyte

   Jei siena laikančioji, jos demontavimui privaloma turėti espertų patikrintą kapitalinio remomonto projektą. Detaliau apie kapitalinį remontą skaitykite aukščiau esančiame tekste.

 • Jolita

  Sveiki, daugiabutyje planuojame pasidaryti atskira įėjimą(pirmas aukštas, įėjimas bus kitame namo pusėje, balkonų nėra) nuo ko turėtume pradėti, kur kreiptis ir ar yra tikimybė kad leidimo negausime?

  • Renata Laivyte

   Pakeitimams daugiabučio išorėje bus reikalingas ir projektas, ir statybos leidimas, išimtis galėtų būti nebent tada, kai namas- kaime. Leidimą statybai gausite, jei turėsite tinkamai paregtą projektą. Už tai atsako projektą rengiantis projektuotojas.

 • Inga

  Sveiki,norėčiau sužinoti ar reikia leidimo bei naujo buto projekto norint išgriauti ne pagrindines sienas?(projekte jos nubraižytos plonesnės)Ačiū

  • Renata Laivyte

   Tikriausiai turite galvoje, kas sienos plonesnės nubraižytos inventoriniame palne.
   Sienų storiai inventoriniuose planuos, ypač senesniuose, dažnai neatitinka realybės, tad sprendžiant apie laikančiąsias konstrukcija, remtis vien šia informacija negalima. Siūlau susirasti išmanantį statybininką, inžinierių konstruktorių ar architektą, kas galėtų pakonsultuoti. Nelaikančiųjų sienų demontavimui projektas nebūtų privalomas, tokie darbai laikomi paprastuoju remontu. Jei sienos laikančios, turėsite parengti kapitalinio remonto projektą ir atlikti kitus veiksmus, kurie detaliai aprašyti aukščiau esančiame tekste.

 • Karolis

  Sveiki,
  Sename blokiniame name noriu padidinti langų aukštį, reiktų išpjauti(išgriauti) po langu esančią sienos dalį, plotis nebūtų didinamas, vienas langas išeina į balkoną kitas išeina tiesiai į lauką. Ar tokiam projektui bazinė kaina taip pat prasideda nuo 660?

  • Renata Laivyte

   Betkokiems pakeitimas, kurie daromi pastato išorėje privalomas visai kitokios apimties ir sudėties projektas nei tada, kai keitimai atliekami buto viduje. Projekto pagrindu būtų išduodamas privalomas gauti statybos leidimas. Projekto kaina turėtų būti keliariopai didesnė, nei kapitaliniam remontui buto viduje, dėl to, kad projektuojant vieno buto langų ar balkono pertvarkymą, reikėtų spręsti viso namo išorės vaizdą, siekiant, kad namo vaizdas išliktų vientisas, tektų siūlyti kaimynams daryti tam tikrus jų butų langų ar balkonų keitimus ir pan..
   Šiuo metu tokių projektų nesiimame. Siūlau skaityti skyrių aukčiau esančiame tekste „KAS LAIKOMA IŠORĖS PAKEITIMAIS?“.

 • Virginija

  Kaimynai trečiame aukšte išgriovė pertvaras.išklij
  avo grindų dangą ant perdengimo pplokščių be jokių izoliacinių medžiagų.Maži vaikai važinėja dviračiais.riedučiais.Nuo pastovaus triukšmo skauda galvą, nesigirdi net televizoriaus.Pablogėjo sveikata.nes mes pagyvenę žmonės.Kur galėtume kreiptis?

  • Renata Laivyte

   Užjaučiu ir suprantu Jus pone, deja, nežinau, kur šioje situacijioje Jums reikėtų kreiptis.
   Mūsų krašte senos statybos daugiabučiai savo „originalioje versijoje“ niekad nepasižymėjo gera akustine izoliacija. Egzistuioja nuostata, kad darant patalpų remontą, akustinis komfortas negali būti prastinamas. Aiškintis ir įrodinėti pablogėjusią situaciją būtų gana paprasta, jei prieš remontą buvo nustatyta akustinio komforto klasė tarp butų, kurią būtų galima objektyviai palyginti su dabartine, po remonto.
   Gal namo administratorius ar statybos inspekcijos konsultantai (www.vtpsi.lt) pakomentuotų? Betkuriuo atveju, su kaimynais siūlau geriau tartis, negu bartis. Sėkmės!

 • Mantas

  Sveiki. įsigijome butą naujai statomame mūriniame daugiabutyje. Paskutinis, devintas aukštas. Pietinėje fasado pusėje yra maždaug 6 metrų ilgio balkonas, į kurį išeina dvi langų – durų angos, viena 1.5, kita apie 1 metro pločio. Siena tarp šių langų yra apie 2.2 m. pločio. Klausimas: ar įmanoma būtų suderinti ir išsikirsti dar vieną angą langui toje sienoje, o gal net daryti vitriną su balkono durimis per visą balkono plotį?

  • Renata Laivyte

   Kaip spėju, norėtumėte išmontuoti namo išorės sienų blokus ir pakeisti juos stiklinėmis atitvaromis :))
   Jei rimtai, pagal Jūsų aprašymo negalėčiau atsakyti, kiek sudėtinga norimoje vietoje langą įrengti techniškai, bet tikrai žinau, kad ekspertizės teigiamos išvados ir statybos leidimo gavimas tokiam projektui būtų tikrai labai problematiškas, vargiai įmanomas.

 • Evaldas

  Sveiki, per praėjusius vėjus iš balkono išplėšė aliuminio konstrukcijas. Norime keisti bet tuo pačiu ir pažeminti balkono aukštį, ar reikalinga projektas šiems darbams?

  • Renata Laivyte

   Pastato išorės keitimui reiklingas statybą leidžiantis dokumentas. Prieš tai reikalinga parengti projektą, parodant, kad vieno buto išorės pakeitimas derės prie bendro viso fasado vaizdo. Balkonų, lodžijų turėklai, įstiklinimas, jo gabaritai, rėmų spalva, skaidymas priskiriami išorės pakeitimams.

 • Jevgenija

  Laba diena, blokiniame bute planuojame lyginti grindis betuonuojant arba panaudojus kitas medziagas. Ar tokie darbai priskiriami prie kapitalinio remonto? Ar reikes projekto ir leidimo? Aciu

  • Renata Laivyte

   Tokie darbai prie kapitalinio remonto nepriskiriami ir projektas jiems neprivalomas. Įrengiant grindis, turite išvengti esamos perdangos garso pralaidumo didėjimo. Privalote išlaikyti esamą perdangos garso pralaiduma arba jį sumažinti. Tai reiškia, kad garsai, kurie per jūsų buto grindis persiduoda apačioje gyvenantiems kaimynams, po remonto negali imti girdėtis stipriau, negu girdisi dabar.
   Rekomenduoju pasitarti su specialistais, kaip geriau įrengti garsą, ypač smūginį, izoliuojančias grindis.
   p.s. Taip pat skaitykite mano atsakymą (2020-04-03) p.Virginijai (2020-03-30)

 • Artur

  Sveiki, norint griauti nelaikančias sienas ir kitose vietose pastatyt naujas pertvaras galima tiesiog išgriauti ir po to užsakyt matavimus ir registrų centre užregistruot, ar dar prieš griaunant reikia kažkokių leidimų/patvirtinimų, kad sienos tikrai nenešančios ir jas tikrai galima griauti? Iš esmės domina procesas kokius dokumentus ir leidimus susitvarkyt reikia norint legaliai persiplanuoti butą, kad byla ir matavimai sutaptų su esamom sienom.

  • Renata Laivyte

   Nelaikančių sienų grovimas yra paprastojo remonto darbai. Projektas ir kiti leidimai papstajam remontui nėra privalomi. Kaimynus turėtumėte informuoti apie darbų t.y. trukšmo pradžią, prieš 7 dienas. Atlikus perpanavimą paprastuoju remontu, turite užsakyti naują kadastrinę bylą (pas matininkus), o su ja jau galite keliauti į registo centrą. Prieš demontuojant, turite būti tikri, kad sienos nelaikančiosios. Pažymos ar to įrodymai neprivalomi, bet su specialistais pasikonsultuoti patarčiau.

 • Edu

  Sveiki,

  Tempiant virvę tarp namo fasado ir šalia stovinčio medžio, reikėtų apie tai mąstyti kaip apie:
  ‘betkokios inžinerinės įrangos (kondicionierių, antenų, kamerų ir kt.) montavimas ant fasado, kuris išlenda daugiau nei 1m’?

  Jei fasadas yra bendra gyventojų nuosavybė, ar galėčiau išgręžti 3cm diametro skylę kiaurai išorinį bloką savo bute?

  • Renata Laivyte

   Virvė virvei ir medis medžiui nelygu, o 3cm diametro skylės pnaudojimas irgi gali būti nevienareikšmis. Klausimas atrodo suktas, neatsakysiu 🙂 Užduokite jį statybos inspekcijai.
   Statybos inspekcija teikia nemokamas konsultacijas gyventojams tiek telefonu, tiek
   e- laiškais ar per užklausą. Žr. http://vtpsi.lrv.lt/. Siūlau kreiptis.

 • Nerijus

  Laba diena, kur konkrečiai reikia pirmiausiai kreiptis norint pasitarti dėl sienos griovimo?

  • Renata Laivyte

   Galite kreiptis kur tik norite. Siūlau ieškoti spesialistų, pagal tai, kokį konkrečiai klausimą turite, arba tiesiog patyrusių žmonių, kurie jau yra sprendę panašią problemą kaip Jūsų.

 • Rasa

  Planuoju atlikti bute remontą, 2 balkonus sujungti su 2 kambariais, keisis ir radiatorių vieta, jau turiu parengtą šilymo sistemos perplanavimo projektą, kurį atliko šilumos tinklai.Susidūriau su dar vienu klausimu, kurį skirtingų įstaigų specialistai, architektai, atsako skirtingai.Tai visgi ar reikia kad architektas parengtų paprastojo remonto planą (viso buto projektą) dėl sienų griovimo kurios skiria balkonų ir kambarių erdves? Ar reikia statybos leidimo?

 • Rasa

  Butas 3kamb. noriu 2 kamb. sujungti su juose esančiais balkonais. Namo fasadas keičiamas nebus.Balkonai yra įstiklinti, užregistruoti registrų centre. keisis radiatorių vieta, šilumos tinklai atliko paprastojo remonto aprašą šildymo sistemos projektą, kuris suderintas su namo administratoriumi.namo kaimynai supažindinti su planuojamu atlikti remontu, įvyko balsavimas, turiu namo butų balsavimo raštu protokolą. Balsavimas laikomas įvykusiu.Ar reikalingas dar koks dokumentas kad galėčiau pradėti remonto darbus?Žinau, kad prieš 7 dienas iki remonto darbo pradžios turiu kreiptis į savivaldybę ir informuoti dėl remonto.

  • Renata Laivyte

   Pagal tai, ką išdėstėte, spėju, kad visko papakanka, jei namo išorės siena mūrinė, taigi, jau galėtumėte pradėti darbus, neplatinant lango angos ir nekeičiant jos aukščio (sąramos vietos).
   Jei namas blokinis, sienos, esančios tarp kambario ir balkono bet kokį ardyma laikyčiau kapitalinio remonto darbais, kuriems privalomas projektas.
   Statybos inspekcija teikia nemokamas konsultacijas gyventojams tiek telefonu, tiek
   e- laiškais ar per užklausą. Žr. http://vtpsi.lrv.lt/. Siūlau kreiptis.

 • Aurimas

  Laba diena , nusipirkau 3 kambariu buta kaime pirmame aukšte , buve savininkai pastate nelegalu balkona butui pries 11 metu, visi esami dokumentai, tai tiesiog visu namo gyventoju sutikimas ir kaimo seniūno parasas ant jo, balkonas turi du nedidelius polius žemėje, norejau paklausti, ar imanomas tokio statinio legalizavimas ?

 • LJ

  Namas dvibutis. Kad patekt į bendrą koridorių, reikia įeit per kaimynės vartus, pereit jos kiemą. Kaskart dėl to kyla didžiulis nepasitenkinimas, tačiau išsikirst atskiro įėjimo iš savo sklypo pusės ji sutikimo iš principo neduoda. Ar tai reiškia, kad padėtis be išeities? Dėkui.

 • Tomas

  Sveiki,
  Planuoju išgriauti sieną tarp svetainės ir virtuvės. Siena yra pagaminta iš gipso (ne gipskartonio ploksčių), apie 7cm storio, ant jos dar padėta viena eilė plytų. Kaip suprantu ši siena nėra nešančioji ir nereikia jokių leidimų jai išgriauti?
  Ar reiktų pasidaryti naują buto planą, jei norėčiau parduoti ši butą, kad pirkėjui nekiltu klausimų dėl išgriautos sienos?

  • Renata Laivyte

   Nelaikančių konstrukcijų keitimas- paprastojo remonto darbai, kuriems buto viduje projektas neprivalomas (yra keleta išimčių, jei kalbama apie paveldo objektus ir keletą kitų). Atlikus perplanavimą paprastojo remonto darbais, kvieskite matininkus, kurie padarys naują buto planą. Su nauja kadastrine byla ir laisvos formos deklaracija apie atliktą remonta, įregistruosite pakeitimus.

 • Vaidas

  labas. Butas pirmame aukšte. Tarp virtuvės ir vonios yra siena su ventiliacinėmis angomis, kurios eina vertikaliai tikriausiai iš rūsio iki penkto aukšto. Ar galima būtų išgriauti šią sieną, o ventiliaciją kažkaip kitaip pakeisti, ar išvesti šone prie sienos. Ačiū

  • Renata Laivyte

   Teoriškai- galima, praktiškai- neverta.
   Nebent Jūs ir visų patalpų, per kurias ir iš kurių eina ventiliacijos šachtos, sutiks su Jūsų siūlomais vėdinimo sistemos paketimais. Be to, minėta siena gali būti ne tik kaip šachta, bet ir kaip lankančioji konstrukcija. Laikančių konstrukcijų keitimui visais atvejais reiklaingas projektas, kuriam turi pritarti 50 proc. namo gyventojų ir projekto ekspertai.

 • Kristina

  Sveiki,
  svarstau pirkti butą blokiniame name (5 aukštas iš 5), kurio pertvara tarp virtuvės ir svetainės išgriauta. Iš planelio panašu, kad siena nėra laikančioji. Bet kaip galima būtų įsitikinti, kad paskui kartu su butu nenusipirkčiau problemos? Dėkoju 🙂

  • Renata Laivyte

   Galiu pakomentuoti tik apibendrintai, iš praktikos tipiniuose blokiniuose daugiabučiuose: sienos, storesnės kaip 7 cm, paprastai būna laikančiosios; daugeliu atvejų siena tarp virtuvės ir svetainės būna laikančioji.

 • Viktorija

  Sveiki.
  Gavau buta pagal palikima po mirties. Jame yra sujungtas balkonas su kambariu,yra isimtas langas su durim,ir perkeltas radiatorius prie balkono lango,pati arka palikta.Patikrinus dokumentus,pamaciau,kad nera nei leidimo,nei pakeisto buto plano.ka man daryt? Ir kur kreiptis? Buta noriu parduoti.
  Aciu

  • Renata Laivyte

   Iš to, ką surašėte, spėju, kad padaryti namo išorės pakeitimai, plius- perkeltas šildymo prietaisas. Šildymo prietaiso perkėlimas turėtų būti suderintas su namo šilumos tiekėju. Išorės pakeitimams daugiabutyje mieste reikalingas projektas ir statybos leidimas, jei jo neturite- rekomenduoju kuo skubiau tuo pasirūpinti.
   „Germis“ butų išorės pakeitimų ar patalpų jungimo su balkonu projektais šiuo metu neužsiima.

 • Rūta

  Laba diena,

  surinkome kaimynų parašus, tačiau darbai neįvyko, kiek laiko jie galioja? Ar praėjus 5 metams vis dar galime keisti projektą su kaimynų sutikimais?

  • Renata Laivyte

   Praėjus penkeriems metams gali galioti kitokia sutikimų gavimo tvarka, o svarbiausia, gali būti pasikeitusi situacija pastate, jei per tą laiką kiti kaimynai atliko sienų griovimus jūsų bloke, dėl ko net ir ekspertizę praėjusio projekto sprendiniai gali nebetikti.
   Pritarimai turėtų būti gauti būtent tokiam projektui, kokį įgyvendinate.

 • Pavel

  Sveiki.
  16 aukščiame monolitiniame name 16-tame aukšte parduodamas perplanuotas butas, prie kurio iškirtus nešančioje sienoje arką yra prijungta 20 kv. m. neregistruoto ploto. Teoriškai tas plotas turėtu būti naudojamas vietoje sandėliuko. Ta patalpa yra padalinta į kelis kambarius, san. mazgą ir yra iškirsti 4 langai (namo fasade). Gal galėtumėte patarti ar verta pirkti tokį butą ir ar yra galimybė visa tai legalizuoti prieš pirkimą (kiek laiko užimyu dokumentų įforminimas ir kaip tai atsilieptu finansiškai)?
  Ačiū.

  • Renata Laivyte

   Reikalas atrodo komplikuotas.
   Kokios nors galimybės situacijai išspręsti paprastai būna. Galimybėms numatyti reikėtų būti geriau susipažinus su konkrečia situacija. Ar rezultatas bus vertas įdėto laiko, lėšų ir pastangų, atsakyti negaliu.

 • Veronika

  Laba diena,
  Nusipirkome vieno kambario butą blokiniame name. Dėl patogaus išplanavimo virtuvę perkėlėme į svetainę (nuotekas ir vandentiekį pajungėme iš vonios kambario). Jokių sienų/pertvarų negriovėme, išskurus angos 15×20 cm iškirtimą sienoj komunikacijoms. Iš buvusios virtuvės norime pasidaryti miegamajį kambarį, tačiau reikia demontuoti šalto ir karšto vandens skaitliukus. Šilumos tinklai pareikalavo leidimo iš namo administratoriaus dėl karšto vandens skaitliuko demontavimo.Gal galite pakomentuoti. Ačiū.

 • Simona

  Sveiki, sakykit, ar galima murinio namo bute 1 aukste griauti vidines sienas norint sujungti pvz.: virtuve su svetaine, tualeta su vonios kambariu? Ir ar yra skirtumas 5 aukstu tokiam name ar 9 aukstu?
  Aciu uz atsakyma.

  • Renata Laivyte

   Be projekto ir leidimo butuose galima griauti tik nelaikančiasias, t.y. atitvarines, sienas, nepriklausomai nuo buto aukšto. Bet kokių laikančiųjų konstrukcijų demontavimui, nepriklausomai nuo aukšto, privalomas projektas ir jo ekspertizė. Projekte ir būtų nurodyta, kiek ir kaip galima demontuoti.

 • Augustina

  Sveiki. Noriu paklausti. Norime keisti buto duris. Jas platinti reiktų į plotį ~15cm. Kaip supratau iš buto dokumento siena yra kapitalinė. Ar reikia kažkokių leidimų pasikeisti buto duris.

 • Julius

  Laba diena, situacija: mūrinis namas, langai eina į balkoną, noriu praplėsti langų plotį (sumažinti aukštį iki grindų) ar apsiimtumėte tokio projekto rašymu? Ačiū už atsakymą.

  • Renata Laivyte

   Langų dydžio ar dalinimo pakeitimai yra išorės pakeitimai (jei balkonas neįstiklintas arba įstiklintas nelegaliai), kuriems privalomas statybos leidimas. Tokiais projektais šiuo periodu neužsiimu.

 • Paulius

  Sveiki, turiu tokį klausimą. Ketinu įsigyti butą Kauno senamiesčio teritorijoje. Pastatas, kuriame yra butas saugomoje paveldo teritorijoje. Pats butas yra per du aukštus, ir jis tarsi priestatas buvo pristatytas prie pagrindinio pastato (stačiakampio formos pastatas 3-4 aukštų ir prie jo šoninės sienos pristatytas 2 aukštų butas su atskiru įėjimu ir t.t.). Žemė be abejo valstybinė. Butas pripažintas avarinės būklės, t. y. reikia atlikti jo ekspertizę ir suremontuoti. Esmė tokia, kad norėčiau remontuojant jį rekonstruoti ir išplėsti, t. y. galbūt šiek tiek pakelti aukščiau stogą, truputį sienas išorėje, t. y. atitinkamai daugiau sklypo ploto būtų užstatyta. Kyla klausimas, kokių leidimų ir suderinimų reikėtų? Ar reikėtų gauti viso pastato gyventojų sutikimus? Ar reikėtų gauti NŽT sutikimus papildomam plotui užstatyti? Ar reikėtų KPD suderinimo projektui? Ar apskritai realu tokį variantą įgyvendinti?

 • Rolandas

  Sveiki. Plytiniame name planuoju griauti pertvarą tarp virtuvės ir kambario. Pertvara yra per puse plytos ir eina išilgai perdangos plokščių. Siena nėra laikančioji. Skambinausi su pastatą administruojančia įmone pranešti apie planuojamą remontą. Jie iš manęs reikalauja, kad aš paruoščiau supaprastintą projektą ir gaučiau kaimynų sutikimus.Būtų klausimas, Ar tai nėra perteklinis reikalavimas ir ar tokį remontą turiu derinti su namo administratoriumi? Ačių

  • Renata Laivyte

   Remonto darbai bute, kai nėra keičiamos ar stiprinamos laikančiosios konstrukcijos arba bendros namo inžinerinės komunikacijos, laikomi paprastuoju remontu. Pagal galiojančią tvarką, projekto parengimas ir kaimynų bei namo administratoriaus pritarimo gavimas paprastojo remonto atveju nėra privalomas, nebent tai numatyta konkretaus namo administratoriaus ar bendrijos dokumentuose. Visais atvejais reikėtų informuoti kaimynus apie numatomą triukšmą remonto metu.

 • Inga

  Sveiki,norėčiau sužinoti norime ateityje griauti keletą sienų bute,butas mūrianiame name.Buto plane jos nubraižytos plona juosta tai jos skaitosi ne konstrukcinės? Viena siena kertasi su balkono siena tai ja norėtume iki pusės išgriauti .Kur būtų galima kreiptis su buto planu kad tikslei sužinoti apie norimas išgriauti sienas?Ačiū

  • Renata Laivyte

   Plytų mūro sienos, kurių storis iki 25 cm, nėra laikančiosios. Jūsų atveju, siūlau susirasti statybininką ar projektuotoją, kuris galėtų pakonsultuoti iš plano arba vietoje.

 • Agne

  Sveiki,
  Pries 6 metus isigyjau buta su isgriauta nesanciaja siena tarp virtuves ir svetaines. Projekto neturime, taciau yra kadastrinio matavimo dokumentai, kuriuose yra planas su pavaizduota isgriauta siena. Ar gali buti kad projekta galima butu rasti registru centre? Ar is esmes kadastriniu matavimu planas naujas yra padaromas tik po registru centro patvirtinimo?

  • Renata Laivyte

   Kadastrinių matavimų planas yra daroma atlikus pakeitimus. Pakeitimai įregistruojami, remiantis atnaujintu kadastriniu planu ir projektu (jei jo reikėjo). Ar pakeitimai yra registruoti, atsispindi registrų centro patvirtintame plane. Planas ir išrašas su registrų centro antspaudais yra oficialūs turto dokumentai. Iš kadastrinės bylos matoma tik informacija apie pakeitimus, tačiau neaišku, ar tie pakeitimai atlikti legaliai ir įregistruoti.

 • Gintaute

  Laba diena, klausimas bute atlikome kapitalini remonta planus ir projektus visus turime bet nepridaveme registru centrui. Klausimas ar yra kokie nors terminai? Ir ar pasibaigus jiems kokia tada situacija? Nebegali priduoti pakeitimu?

  • Renata Laivyte

   Vadovaujantis Statybos įstatymo VI skirsnio 28 straipsnio 3 punktu, statybos užbaigimo procedūros buto kapitalinio remonto atveju yra privalomos. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos privalote pateikti Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaraciją apie statybos užbaigimą. Deklaraciją Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tvirtina ir ją registruoja. Deklaracijos apie statybos užbaigimą neprivaloma tvirtinti, jeigu atlikta statinio ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Kai deklaracija netvirtinama ir neregistruojama statytojas (užsakovas), vadovaujantis Statybos įstatymo VI skirsnio 28 straipsnio 5 punktu, statinį ir daiktines teises į jį privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

 • Audrius

  Laba diena, planuojamia buto rekonstrukciją t.y. angos išpjovimą kapitalinėje sienoje. Kas atsakingas, jei darbų metu įvyksta nesusipratimai? Trūksta siena t.t. viskas daroma pagal projektą su doumentais.

  • Renata Laivyte

   Atsakingi visi dalyviai, pradedant užsakovu, baigiant tech. prižiūrėtoju. Tokių „nesusipratimų“ priežastis, manau, aiškintųsi statybos ekspertų komisija. Linkiu, kas Jums taip nenutiktų. Jei turite konkretų atvejį, siūlau konsultuotis VTPSI (statybų inspekcija)

 • Edgaras

  Sveiki,

  Nusipirkome mūriniame bendrabučio tipo name buta, kuris padarytas iš seniau buvosio vieno kambario ir bendros virtuvės bei tualeto zonos.

  Planas neatitinka realybės, nes plane nėra nurodyta anga, kuri išpjauta tarp kambario ir virtuvės zonos (kuri seniau buvo atskirta stora laikančiąją siena).

  Taip pat kambaryje pastatyta papildoma siena iš gipso kartono, kad būtų padaryti du atskiri kambariai.

  Bendros virtuvės/tualeto zonos išplanavimas taip pat skiriasi, tačiau ten laikančios sienos nėra papildomai griautos.

  Koks procesus būtų norint antnaujinti planą, kad atitiktu dabartinį išplanavimą.

  Dėkui.

  • Renata Laivyte

   Kaip suprantu iš pateiktos informacijos, turite įsigiję nelegalios statybos atvejį, už kurį dabar tapote atsakingi. Siūlau įteisinti, kol dar to neužfiksavo kaimynai ir statybų inspekcija. Kapitalinės sienos griovimui reikalingas projektas, kurio metu reikėtų išspręsti ir bendrųjų patalpų prijungimo prie buto klausimą (kaip suprantu iš pateiktos informacijos, tai nėra padaryta). Dėl eigos kviečiu kreiptis asmeniškai e-laišku info@germis.lt

 • Edita

  Sveiki, nusipirkome buta 9 aukštu name 1aukšte, ar imanoma būtu nešančioje sienoje daryti anga/praėjima, ar imanoma gauti leidima? Ar net neverta svarstyti?

 • Viktorija

  Laba diena. Pagal buto planą, visos vidinės buto sienos nėra laikančiosios. Ar tikrai gali taip būti, kad visos vidinės sienos nėra laikančiosios ir jas galima griauti? Tokiu atveju, norėtume gana kardinaliai pakeisti buto išplanavimą. Architektė jau parengė naują buto išplanavimą, bet neramu, ar tikrai galima atlikti tiek daug griovimų ir ar tikrai gali būti, kad bute nėra nei vienos laikančiosios sienos? O gal senasis buto planas gali būti neteisingas?

  • Renata Laivyte

   Platesniam komentarui reikalinga išsamesnė informacija. Galimi visi Jūsų paminėti variantai. Siūlau dar kartą paskaityti šį tinklaraščio tekstą, vietą, kur rašoma apie sienų storius, priklausomai nuo pastato konstrukcijų tipo.

 • MS

  Sveiki, nusipirkau buta plytiniame penkiaaukstyje, noreciau issigtiauti sienas tarp wc ir vonios ir tarp kambario ir virtuves, ar reikalingas projektas?

  • Renata Laivyte

   Projektas privalomas, jei ardomos konstrukcijos yra laikančiosios. Plačiau apie tai skaitykite šiame tinklaraščio tekste. Siūlau pasiieškokite statybininko, konstruktoriaus ar architekto, kas galėtų pakonsultuoti vietoje arba pagal buto planą.

 • Mingailė

  Sveiki, jei nusipirkau butą, kuriame siena išgriauta, bet nėra jokių projektų ir leidimų, griauta gan daug metų atgal. Ar dabar galiu susitvarkyti visus projektus ir leidmus ir kokie žingsniai turėtų būti, kad tai padaryčiau? Ačiū.

  • Renata Laivyte

   Nusipirkę butą, kuriame statybos darbai buvo atlikti be projekto, o projektas buvo reikalingas, tampate atsakingi už nelegalius statybos darbus.
   Pagal dabar galiojančią tvarką, turėtumėte prisipažinti dėl nelegalios statybos, sumokėti baudą ir panaikinti pažeidimus arba iškirstas konstrukcijas sustiprinti, pasirengę projektą.
   Buto kapitalinio remonto projektas, kurio sprendiniais būtų legalizuotos savavališkai iškirstos angos laikančiose sienose, gali būti atliktas kaip mūsų teikiama standartinė paslauga, jei pakeitimus Jūsų bute įmanoma pataisyti pagal reikalavimus. Esamų konstrukcijų vertinimo paslaugos neteikiame. Galime tiesiog suprojektuoti, taip, kaip turėtų būtų.  Pagal reikalavimus, projekte angas numatysime stačiakampio formos, sustiprintas metalo sijomis, sijas parinksime atliekant konstrukcijų skaičiavimus. Sprendiniai statyboje privalės būti įgyvendinti kaip numatyta projekte. 
   Ar yra galimybė įrodyti ir kaip, kad sienų kirtimo metu projekto nereikėjo, siūlau konsultuotis statybų inspekcijoje (VTPSI)

 • Džordana

  Sveiki, pirksiu senos statybos butą, įdomu, ar blokiniuose daugiabučiuose siena skirianti tualetą bei vonią paprastai būna laikančioji ar galima ją griauti be projekto?
  Ačiū.

 • Žana

  Sveiki! Jai siena yra laikančioji, o aš noriu pernešti dūrų angą. Mano būtas 5/5. Ar del to yrgi reikėtu proekto? Ar užtektu prieš naujų dūrų montavimo į naują angą istatiti geležinę riemą. Ačiū.

 • Jomantas

  Laba diena, planuoju įsigyti senos statybos butą blokiniame name. Norėjau pasidomėti, ar reikia kažkokių projektų ar leidimų, kai norima įsirengti kondicionierių, pastatant kondicionieriaus lauko bloką balkone ir pramušant nedidelę skylę išorinėje sienoje (skiria balkoną ir kambarį) vamzdeliams pravesti į vidaus bloką?

  • Renata Laivyte

   Kondicionierių blokai laikomi daugiabučio fasadų išvaizdą keičiančiais elementais, todėl jiems įrengti reikalingas statybos leidimas. Teisės aktai išimčių nenurodo.
   Mano manymu, be leidimo būtų galima, jei balkonas yra legaliai įstiklintas.

 • Vilė

  Sveiki, gyvename bute per du aukštus. Kai namas buvo statomas, pirmieji savininkai norėdami sutaupyti grindų ploto, įrengė labai siaurus lokio pėdos tipo laiptus. Norėtume įsirengti patogesnius laiptus, tačiau tam reikėtų truputį paplatinti angą tarp aukštų. Ar tam reikalingas kapitalinio remonto leidimas?

  • Renata Laivyte

   Priklauso nuo to, kokio tipo perdanga, kaip, kokioje vietoje, kiek, kokiu būdu perdanga būtų platinama.
   Siūlau pasikviesti konstrukcijų specialistą ar architektą į objektą, kad išsiaiškintų vietoje.
   Jei platinant angą reikalinga atlikti konstrukcijų stiprinimą, privalomas projektas ir jo ekspertizė, kad galėtumėte legaliai vykdyti kapitalinio remonto darbus.

 • Ilona

  Sveiki. Butas 1967 m.ir per vidurį buto yra kbadrato formos užtinkuotas ir uždažytas kaminas,kuris užima 5 kv.m.ploto. viduje jis tuščiaviduris. Kaip sužinoti ar kaminą galima ardyti, o gai tai laikančioji siena? Kaminas eina per visus butus.

 • Remigijus

  Sveiki,norime išsigriauti siena vonios ir wc ir ja išsididinti kolidoriaus saskaita..sienos storis 6cm. Bet virš sienos uždėta 20cm aukščio sarama..ar ja galima griauti ar be projekto negaliu? Namas blokinis 1990m.

 • Remigijus

  Sveiki,ar galima griauti siena kuri skiria vonios kambary nuo kolidoriaus,sienos storis 6cm. Namas blokinis 1990m statybos.?

 • Karolsi

  Sveiki. Namas 81m. Norim duru anga kuri yra laikančioje sienoje pastumt i šona 50cm. Reikalingas šitam reikalui projektukas?

 • Vaida

  Jei norime pertvarkyti mūriniame name nelaikančias sienas (dalį griauti, dalį dastatyti), koks turi būti šių sienų įteisinimo procesas? Arba kitaip tariant ar užtenka kreiptks į matininką persibraižyti planą ir jį įregistruoti? Ar susidursime su kitomis problemomis įteisinant remontą?

  • Renata Laivyte

   Eiliniame pastate (ne paveldo objektas ir pan.) nelaikančiųjų pertvarų ardymas laikomas paprastuoju remontu, perplanavimo įteisimui projekto nereikia, pakanka naujo kadastrinio plano (jei nebuvo atlikta amalgacija ar kiti papildomi veiksmai).

 • Dangė

  Sveiki, norėjau paklausti jei daugiabutyje name kur yra bendrija savarankiškai surinkus parašus iš namo gyventojų ,dėl kapitalinio sienos griovimo ar reikalingas bendrijos pirmininko parašas , kad parašai teisingai surinkti.

  • Renata Laivyte

   Reikalingas.
   Kaimynų pritarimų gavimo daugiabutyje atvejai ir tvarka nustatyti LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje, taip pat LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (apie visuotinį susirinkimą ir parašus- 11 straipsnis).

 • Ineta

  Sveiki! Nusižiūrėjome pirkti butą, blokiniame name. Norėtume grgriauti pertvarą tarp wc ir vonios kambario. Kaip nums aiškino, kai statė namą į blokinius namus buvo įleidžiamos betoninės dėžutės- wc ir vonios kambarys, todėl, tai tikrai nėra laikanti siena. Norėtume pakeisti gyvatuko vietą ir kitaip pasukti unitazą. Ar mums reiktų kokių leidimų? Keistri kadastrinę knygą? Jei taip tai yra šių knygų pakeitimai ar viską reiktų daryti už pilną kainą? Ar reiktų kokių projektų ar leidimų?

  Išanksto dėkoju už atsakymą

  • Renata Laivyte

   Vonios/wc atitvaros stambiaplokščiuose gelžbetonio daugiabučiuose paprastai nėra laikančiosios (jei iki 7 cm storio), jų keitimas laikomas paprastojo (ne kapitalinio) remonto darbais, kuriems nei projektas, nei leidimai neprivalomi (atitvarų nepainioti su ventiliacijos ar vamzdynų šachta, kurių ardyti negalima !)
   Buto vidaus vamzdynų keitimas, neliečiant magistralinių stovų, taip pat laikomas paprastuoju remontu. Taigi ir klozeto vietos keitimui projekto/leidimo nereikia. Dėl gyvatuko perkėlimo: turėtumėte susiderinti su namo šilumos tiekėju ir šildymo sistemų prižiūrėtoju.
   Jei perplanuosite patalpas, kadastro bylą ir duomenis siūlau atnaujinti, kad būtų tvarkingi dokumentai. Tuo klausimu turite kreiptis į matininką, kuris parengs bylą. Pakeitimai įsigalioja, kai nauja kadastro byla pateikiama ir įregistruojama registrų centre.

 • Svajūnas

  Sveiki.
  Norėjau pasiteirauti, namas blokinis, butas trijų kambarių, išgriauta pertvara tarp kambario ir koridoriaus, pertvara 2,2m pločio, storis apie 6cm. kiek žinau joje būna dar tokia kvadratinė skylė, kaip ventiliacijos anga virtuvėje. virš tos pertvaros, jokio perdangos bloko sujungimo nėra.
  Tad klausimas, noriu pasikeisti registro kadastro bylos duomenis ir isiteisinti, vieni sako kad užtenka tik ekspertu išvados, kiti sako kad reiktu ir projekto. kaip yra iš tikrūjų.
  Jei reiktu projekto , kaimynu sutikimo ir ttt, ar galėčiau tuomet padaryti ta pertvara iš gipso plokščiū, kad atitiktu sena kadastro bylutės išplanavimą.

 • Neris

  Nusižiūrėjome butą pirkimui, pagal buto planą wc ir vonios kambarys atskiri, realiai siena tarp wc ir vonios išgriauta. Namas plytinis 1975 metų statybos, butas 5/5.
  Ar įsigyjant butą nesusidursime su nesklandumais, ar toks buto pertvarkymas neturi reikšmės paskolos gavimui?
  Ačiū

  • Renata Laivyte

   Vonios-wc siena, paprastai nėra laikančioji. Jei ir Jūsų atveju yra taip, nelegalios statybos fakto neturite. Pertvarų griovimui ruošti projekto ar gauti leidimo neprivalote.
   Dėl inventorinio plano neatitikimo realybei, manau, butų papildomų reikalų. Tą klausimo dalį siūlau užduoti NT brokeriui, o dėl paskolos- aiškintis banke.

 • Fausta

  Sveiki, planuojame parduoti butą, kuriame buvo išgriautos sienos, ką reikėtų žinoti? Aišku, planuojame alikti buto vertinima ir tikimės pasikonsultuoti su verintoju, bet galbūt turite kokių patarimų ir jūs?

  • Renata Laivyte

   Jei išgriautos tik pertvaros, tai- paprastojo remonto darbai. Matininkas parengs atnaujintą kadastro bylą su pakeistais buto planais ir šiuos atnaujinimus įregistruosite. Jei buvo išardytos laikančiosios konstrukcijos, tai- kapitalinis remontas. Kapitalini remonto atveju turėtumėte užfiksuoti nelegalios statybos faktą, sumokėti baudą, tada daryti projektą išgriautoms angoms su visomis kitomis procedūromis, kaip ir naujai projektuojamiems griovimams.

 • Edgaras

  Sveiki. Išpjovem nešančioje sieno praeima neturedami leidimo.
  Satybinikai išpjaudami sudejo tvirtinimus ir panašiai. Ar butu imanoma gauti kažkaip dabar projekta ?

  • Renata Laivyte

   Užfiksuokite nelegalios statybos faktą statybų inspekcijoje ir būsite įpareigotas parengti projektą bei atlikti visas kitas įteisinimo procedūras.
   Projektuodami „po griovimo fakto“ mes neprisiimame atsakomybės už statybininkų ar kieno nors kito padarytus sutvirtinimus. Įvertinę situaciją, mes projektuojame pažeistų konstrukcijų sutvirtinimą. Statybos užbaigimui jums parengto projekto sprendiniai privalo būti įgyvendinti. Trumpai tariant, tai reiškia, kad nelegaliai padarytus sutvirtinimus gali tekti ištaisyti arba pakeisti kitokiais.

 • Irina

  Sveiki, nupirkome butą blokiniame name 1984 metų statybos. Aukštas 7/9. Norime nupjauti dalį (apie 50cm) nešančios sienos. Ar yra privalomas leidimas, projektas? Kur tuo klausimu turime kreiptis?
  Dėkoju už atsakymą.

  • Renata Laivyte

   Laikančiųjų konstrukcijų ardymui (kad ir 50 cm) privalote parengti projektą ir atlikti projekto ekspertizę. Statybos leidimo nereikia, jei darbai atliekami tik pastato viduje. Mes, UAB „Germis“, kaip tik siūlome paslaugų paketą tokių kapitalinio remonto darbų įgyvendinimui.
   Rekomenduoju perskaityti straipsnį aukščiau ir kreiptis mūsų tinklalapyje nurodytais kontaktais.

 • Rasa

  Sveiki, ar galima blokiniame name, antrame aukšte iškirsti skylę į lauką gartraukiui be leidimo, kaimynų sutikimo?

  • Renata Laivyte

   Kas dėl fasadų ir konstrukcijų keitimo, galima, jei įgyvendinate šias sąlygas: 1-skersai kertamos angos bet kuris matmuo ne didesnis už laikančiosios sienos storį; 2-ant fasado tvirtinamos įrangos tūris nėra didesnės kaip 0,01 m3.
   Kas dėl higienos reikalavimų (kvapai kaimynams), siūlau papildomai pasikonsultuoti su šios srities specialistais.

 • Gedas

  Sveiki. Noriu savo turimą butą padidinti. Nupirkti iš šale esančio buto vieną kambarį ir prijungti prie savojo. Ar taip galima? Ir kur reikia dėl to kreiptis?
  Ačiū.

  • Renata Laivyte

   Galima tai padaryti, jei yra fizinė galimybė ir kaimynas sutinka.
   Manau, pirmiausia turite kreiptis į kaimyną, iš kurio norite pirkti kambarį ir sutarti dėl pirkimo bei amalgamacijos (perdalijimo) projekto rengimo. Jei sujungiant patalpas reikalinga kirsti angas laikančiosiose konstrukcijose, pirmiausia bus daromas kapitalinio remonto projektas, o jo pagrindu- amalgamacijos schema.
   Siūlau pasitarti su teisininkais, ar jums reikėtų pirma tą kambarį įteisinti kaip savo nuosavybę, ar užtektų kažko panašaus į ketinimų sutartį.
   Dėl kapitalinio remonto ir amalgamacijos projektų galite kreiptis e-paštu renata.laiv@gmail.com

 • Mindaugas

  Sveiki, butas blokinis 2 aukštas 1977m. Savininkas 2004m darė kapitalinį ir savavališkai išgriovė apie 2m laikančiosios sienos(sujungė virtuvę su svetaine). Tuo laiku kaimynai pasiskundė savivaldybei. Savivaldybė padarė projektą, kad turi būti sudėtos laikanciosios metalinės konstrukcijos. Yra projektas ir yra kažkoks aktas su parašais ir antspaudais, kad viskas padaryta pagal tą projektą(sudėtos metalinės konstrukcijos), bet registrų centre niekas neįregistruota. Nuo ko pradėti, ką daryti kad viską įteisinti?

 • Virginija

  Sveiki, tokia situacija. Blokiniame name norime ispjauti 120cm anga, kaimynu parasai surinkti, pirmininko protokolas uztvirtintas, ekspertine padaryta projektas taip pat. Bet dabar pirmininkas sugalvojo nepasirasyti po breziniais tai yra susipazinti su anga name, nes tai ne 80cm. Nors statybu ekspertize leidzia. Ka tokiu atveju daryti? Teismautis? Nes jis ne kcalifikuotas ekspertas, kad nusprestu uz mus kiek cm galiu pjauti savo bute. Aciu

  • Renata Laivyte

   Dėl pjaunamos angos dydžio sprendimą daro kvalifikuoti projekto rengėjai, atsižvelgdami į užsakovo, t.y. Jūsų, pageidavimus bei technines galimybes.
   Pjauti angą gelžbetoninėje daugiabučio sienoje galima pagal iš anksto parengto projekto sprendinius, kuriems gautas teigiamas ekspertų įvertinimas.
   Neaišku, ką turite mintyje „ekspertine padaryta projektas taip pat“. Ar kalbate apie projekto ekspertizę? Statinio projekto ekspertizės nereikėtų painioti su esamų statinio konstrukcijų ekspertize.
   Pirmininko parašo ant projekto brėžinių, paprastai, neprašoma. Jei kvalifikuoti specialistai atliko projekto ekspertizę ir pateikė išvadą, kad projektą galima tvirtinti, tai tvirtintojas (šiuo atveju pirmininkas), neturėtų tuo abejoti.

 • Edvinas

  Sveiki, blokiniame name naikinamos durys, noriu truputį praplatinti ir paaukštinti, ar reikalingas projektas?

  • Renata Laivyte

   Jei esama durų anga yra laikančiojoje daugiabučio sienoje, tos angos gabaritų didinimas (platinimas, aukštinimas) laikomas kapitalinio remonto darbais, kuriems privaloma parengti projektą ir jį patikrinti ekspertizės įstaigoje. Be projekto laikančiosiose sienose leidžiama kirsti angas, kurių plotis/aukštis neviršija sienos storio.

 • Simona

  Bute vonios kambaryje norime padaryti nišą virš vonios, bet ji yra laikančioji, niša apie 10cm gylio ir apie 20 cm aukščio, ar reikia leidimo?

  • Renata Laivyte

   Angų ir nišų įrengimas laikančiosiose sienose nelaikomas kapitaliniu remontu, kai atliekama:
   – angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;
   – nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.
   Didesnių angų ir nišų įrengimui privaloma rengti kapitalinio remonto projektą, atlikti projekto ekspertizę, darbus vykdyti gali tik atestuoti statybininkai.

 • Reda

  Perkame butą mūriniame name. Jau esame sumokėję užstatą. Bute yra išgriauta siena į balkoną ir taip padidinta kambario kvadratūra. Paaiškėjo, kad Buto byloje sienos į balkoną išgriovimas neužfiksuotas. Matyt darbai atlikti
  nelegaliai. Kaip patartumėte elgtis tokiu atveju?

  • Renata Laivyte

   Naujasis buto savininkas, nusipirkęs butą su nelegaliai atliktais ir/arba neįregistruotais statybos darbais, tampa atsakingas už šiuos darbus (t.y. oficialiai pasiteisinimai „tokį pirkome, čia padayta ankstesnių savininkų“ negalioja)

 • Edita

  Laba diena, 2021.10 įsigijau butą 5 aukšte iš 5. Butas pirktas su paskola, buvo naujai atlikti kadastriniai matavimai nes perplanuotas butas, per darytos pertvaros. Pradėjo trūkti vidinės sienos viena siena su kaimynais, o kita kuri padrindine labai stora skirianti virtuvė nuo kito kambario kas tai gali būti?

  • Renata Laivyte

   Siūlau kreiptis į namo techninį prižiūrėtoją. Kiekvienam daugiabučiui privalo būti toks prižiūrėtojas priskirtas, informacijos šiuo klausimu turėtų suteikti namo administratorius ar bendrijos pirmininkas.

 • Karolis

  Sveiki, planuojame pirkti butą mūriniame name. Situacija tokia, kad vienoje sienioje, storis apie 25 cm. Vietoje durų yra palikta tik anga su užapvalintu viršumi, arka. Buve savininkai atliks naujus kadastrinius matavimus. Palei jūsų atsakymus į komentarus suprantu, jog bet koks nešančios sienos konstrukcinis pakeitimas reikalauja projekto.
  Klausimas būtu ar užteks kadastrinių matavimų ir jų įregistravimo ,,Registrų centre,,. Kad toks konstrukcinis pakeitimas būtu legalus, ar vis dėlto reikės projekto?
  Taip pat planuojame daryti remontą ir virtuvę perkelti į kitą vietą, ko pasekoje reikės iš vonios kambario vesti naujas komunikacijas (vandentiekį ir nuotiekas). Jas planuojame vesti per grindis ( gelžbetonio plokštę). Ar tokiems darbams reikia projekto, ar užtenka tiesiog pasamdyti santechnikus?

  • Renata Laivyte

   Dėl laikančios sienos: nauji kadastriniai matavimai nėra ardymų legalizavimas; matavimai turi būti įregistruoti, registrų centras nesutiks įregistruoti pakeitimų, jei jiems privalomas projektas nebuvo padarytas.
   Dėl vamzdžių: vartotojo tinklų (t. y. nuo skaitiklio ar nuo pasijungimo į magistralinį stovą) keitimas laikomas paprastuoju remontu, kuriam projekto nereikia (jei pastatas nėra paveldo objektas); žinotina, kad bet kokie darbai ar jų pasekmės nuturi sukelti problemų kaimynų ar bendrai nuosavybei. Rekomenduoju pasirūpinti tinkamu nuolydžiu nuotekoms ir hidroizoliacijos įrengimu drėgnų procesų patalpose.

 • Donatas

  Laba diena,

  Ketinu remontuoti blokinį namą. norėčiau griauti tuoleto ir vonios sienas, nes šias erdves apjungsiu. Taip pat dar viena kambario siena prie koridoriaus. mano supratimu šios sienos nėra laikančios, nes jos yra plonos, lyginant su kitomis buto sienomis. Tačiau neesu tikras, ar aš esu teisus. Gal žinote, kur galima sužinoti, ar siena laikanti ar ne? Ar reikia kviesti ekspertą?

  Dėkoju.

  • Renata Laivyte

   Kaip skelbia VTPSI, kiekvienam daugiabučiui privalo būti priskirtas techninės priežiūros specialistas, viena iš jo pareigų- oficialiai įvertinti, ar norimos ardyti konstrukcijos yra laikančiosios. Tech. specialistą turi paskirti pastatą administruojanti įstaiga arba bendrija. Ten ir siūlau kreiptis.

 • Ramūnas

  Gal galite pakonsultuoti.
  Mano nuosavame name aukštų perdangos padarytos iš blokinių namų perdagos plokščiu P1 (100x5700x3180mm.) Planuoju pirmo aukšte virš rūsio įsirengti šildomas grindis, tam planuoju naudoti gipso pagrindu pagamintus liejamus mišinius. Išlyginamojo sluoksnio svoris gautūsi apie 80km/m2, ar P1 perdanga pritaikyta tokioms apkrovoms?

 • Saulius

  Sveiki nusipirkome butą su išgriauta siena į balkoną padidinta erdvę sujungta su kambariu Kiek suprantam be leidimų. Ar įmanoma legalizuoti tai ir nuo ko pradeti

  • Renata Laivyte

   Bendruoju atveju atsakymas- įmanoma, bet…
   Jei balkonas įstiklintas legaliai- tvarka viena, jei ne- kita. Kitas svarbus aspektas- išardyta sienos dalis mūro ar gelžbetonio konstrukcijos.
   Siūlau pradėti nuo šios informacijos surinkimo ir pateikimo konsultantui.

 • Andrej

  Sveiki.
  Patarkit statybų firma kuri užsiima sienų perplanavimo,sienų pastiprinimo, suvirinimo darbais.
  Išlanksto ačiū

 • Gerda

  Laba diena,

  Planuojama griauti nelaikančiąją sieną bute, kuris yra name priklausančiam kultūros paveldui. Ar reikia tai būtų paprastasis remontas ir projekto nereikia?

  Dėkoju.

 • Ieva

  Laba diena,

  Norėčiau pasiklausti, ar betonuojant grindis mūriniame daugiabutyje savo bute (tarmiškai tariant – darant stiažke), reikalingas statybą leidžiantis dokumentas SLD?

 • ARTūras

  Sveiki,ruošiamės griauti sienos dalį,kuri skiria virtuvę ir kambarį. Sienos ilgis 2.4 m.
  Butas vieno kambario aštuntame aukšte iš devynių. Namas plytinis. 1972 m. statybos.
  Siena kur norime griauti iš geltonų skylėtų plytų ir sumūryta ne plokštuma bet ant kanto.Sienos storis su tinku 15 cm.
  Siena neatrodo nešančioji, bet plane pažymėta raudonai. Plokštės gula skersai sienų,tai yra 2 eina skersai raudonai pažymėtos.
  Klausimas kodėl būtent šita dalis 2.41 m pažymėta raudonai ir ar galima ją griauti be leidimų?
  Konsultavausi su namą prižiūrinčios bendrovės Mano Būstas pastatų inžinieriumi ir jis pasakė kad tikrai galiu griauti, be leidimo,tik pats susimąstė dėl tos raudonos linijos.
  Ačiū.

Rašyti komentarą

Jūsų duomenys saugūs.