Share

Susisiekime

PRIEKULĖ, ŽALGIRIO 2

PRIEKULĖ, ŽALGIRIO 2

NEĮGYVENDINTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Pastatas, kaip spėjama, suprojektuotas Berlyne; stačiakampio plano, su pusrūsiu ir valminiu stogu, simetriškos kompozicijos. Pastatytas apie 1910-1911 m., nuo 1930 m. veikė kaip miškų kasa, po 1944 m. naudotas administracinei bei mokslo paskirčiai, pastaruoju laikotarpiu pastas buvo pritaikytas ir veikė kaip mokymo įstaiga.  Sovietiniais metais buvo pakeistas pastato mansardos tūris pietinėje, kiemo, pusėje sunaikinant tris mezoninus, nunyko verandos, atlikti plano struktūros pakeitimai pastato viduje. Iki 2012 m. ar dar ilgiau pastato fasadai buvo tinkuoti, apie 2016-2020 m. fasadų tinkas ir iš jo suformuoti dekoratyvūs elementai sunaikinti, išskyrus mezoninų gatvės pusėje tinką. Mediniai, stilistiškai derančio skaidymo ir mastelio langai bei durys pakeisti plastikiniais, nederančių proporcijų gaminiais. Išliko paveldosaugos požiūriu vertingos detalės: stoglangis „jaučio akis“, medinis tūrinių stoglangių dekoras, mediniai vidaus laiptai su turėklais.

2020 m. esamas pastato valdytojas paprašė parengti projektinius pasiūlymus pastato pritaikymui senelių globos namams. Prieš tai atliktas pastato vertinimo paveldosaugos požiūriu tyrimas (žr. čia fotofiksacijų medžiagą čia). Spręstas klausimas dėl pastato įtraukimo į Kultūros paveldo vertybių registrą, taip suteikiant teisinę apsaugą, tačiau pasilikta prie nuomonės pastatą vertinti tik kaip urbanistinės struktūros (Priekulės senamiesčio) statinį ir teisinės apsaugos jam nesuteikti.

Rengiant pasiūlymus, surasti 1957 metų pastato inventoriniai planai, kur vis dar užfiksuotos verandos ir trys mezoninai mansardoje, pietų fasade (žr. pav. čia), tad užsakovui pasiūlyti du tūrio-fasadų sutvarkymo variantai. Pirmasis- maksimalaus, pagal tyrimų medžiagą, pėdsakus pastate, nuotraukas ir senus inventorinius planus projektuojamas pilnas tūrio ir dekoro elementų atkūrimas; numatomas visų naujai sukuriamų elementų stilizavimas, pabrėžiant jų naujumą, tačiau išlaikant fasadui būdingas proporcijas, ritmą, spalvinį sprendimą. Kitas- minimalus, t. y. aiškiai demonstruojami istoriškai susiklostę pokyčiai ir paliekama galimybė buvusį originalų tūrį atkurti sekančių rekonstrukcijų metu.  Deja, šie pasiūlymai ir lieka tik pasiūlymais, nes esamas pastato valdytojas (užsakovas) atlikus projektinių pasiūlymų viešinimą,  toliau vystyti projektą atsisakė.

Linkėjimai Priekulei ir pastatui Žalgirio 2 sulaukti išmintingo ir turtingo statytojo.

  • Architektė:  R. Laivytė
  • Projektiniai pasiūlymai:  2020 m.
  • 3D grafika: E. Čiuželis